Δημοσθένης Δημοσθένους

Δικηγόρος

Δημοσθένης Δημοσθένους

 

Επικοινωνία

Τηλ.   :210 36 14 798

 

 

 

 

Γλώσσες 

Ελληνικά, Αγγλικά

Ο Δημοσθένης Δημοσθένους είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία επί 35 ετή. Είναι ο ιδρυτής του Δικηγορικού Γραφειου Δημοσθένους και Συνεργατών, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Δικηγορική Εταιρεία “Δημοσθένους Εταιρεία Δικηγόρων. 

Ο Δημοσθένης Δημοσθένους εξειδικεύεται σε ζητήματα αστικού, εταιρικού και εμπορικού δικαίου.  Έχει διατελέσει νομικός  σύμβουλος σε μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, όπως γαλακτοβιομηχανίες και σοκολατοποιίες. Για περισσότερα από είκοσι (20) χρόνια είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαιού, καθώς και σε θέματα είσπραξης χρεών από εταιρείες και ιδιώτες. Έχει εκπροσωπήσει τραπεζικά ιδρύματα, ιδιώτες και εταιρείες που προσφέρουν δάνεια σε πελάτες σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.