Άγγελος Δημοσθένους

Δικηγόρος

Με εξειδίκευση

Στο αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαίο, καθώς και σε θέματα δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Άγγελος Δημοσθένους 

Επικοινωνία

Τηλ.   :210 36 14 798

email : aggelos@dimosthenouslawfirm.gr

 

 

 

Γλώσσες 

Ελληνικά, Αγγλικά

 

Ο Άγγελος Δημοσθένους είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τιτλου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος σε δύο από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής σε ζητήματα αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, καθώς και σε θέματα δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Επιπλέον, έχει χειριστεί αποτελεσματικά, κατά τα τελευταία έτη, υποθέσεις  αναγκαστικής εκτέλεσης, τόσο ως νομικός σύμβουλος νομικων προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ, όσο και ιδιωτών και εταιρειών. 

Επί του παρόντος τελεί σε αναστολή, καθόσον είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.