Μάρκου Νικόλαος

Δικηγόρος

Μάρκου Νικόλαος 

Επικοινωνία

Τηλ.   :210 36 14 798

 

 

 

 

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά

Ο Νικόλαος Μάρκου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2002. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη (1993), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) του Πανεπιστημίου Sussex του Brighton της Αγγλίας στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού, και Διοικητικού Δικαίου, καθώς και στον τομέα του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στον τομέα του Εμπραγμάτου Δικαίου και στην διαχείριση ακινήτων.

Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα Τραπεζικού Δικαίου, καθώς από το έτος 2003 έχει διατελέσει δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Γενικής Τράπεζας, η οποία μέχρι το 2012 ήταν μέλος του διεθνούς τραπεζικού ομίλου της Societe Generale και εν συνεχεία δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας Πειραιώς. Στα πλαίσια της παραπάνω δραστηριότητάς του έχει παράσχει επί σειρά πολλών ετών τις υπηρεσίες του στο Τμήμα Επιδίκασης και Είσπραξης των Απαιτήσεων της Τράπεζας, στο Τμήμα Αγωγών Τρίτων κατά της Τράπεζας και Ποινικών Υποθέσεων και εν γένει στη Δ/νση Δικών. Διαθέτει δε και διοικητική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει επί σειρά πολλών ετών Επικεφαλής του Τμήματος Ασκουμένων της Τράπεζας, οργανώνοντας την εν λόγω μονάδα και φροντίζοντας για την έγκαιρη και επιτυχή διεκπεραίωση όλων των εργασιών που της ανατίθενται. Έχει παραστεί και εκπροσωπήσει τις ως άνω Τράπεζες καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες ενώπιον Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μεταξύ των οποίων και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.