Ι. Η Εταιρεία 

Η δικηγορική εταιρεία «ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» αποτελεί την εξέλιξη δικηγορικού γραφείου που ιδρύθηκε στην Αθήνα, τα τέλη της δεκαετίας του 1970, από τον μέχρι σήμερα επικεφαλής και εταίρο της εταιρείας Δημοσθένη Όθων Δημοσθένους. Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται, επί της οδού Ομήρου 34, στην Αθήνα.

Η Εταιρεία στελεχώνεται από επαγγελματίες άριστα καταρτισμένους και αφοσιωμένους στο αντικείμενό τους, που παρέχουν υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του δικαίου. Για την κάλυψη των αναγκών των πελάτων της και την προσήκουσα εκτέλεση των νομικών υπηρεσιών της, η εταιρεία συνεργάζεται με συμβούλους επιχειρήσεων, φορολογικές εταιρείες και εταιρείες ορκωτών λογιστών.

Στόχος της εταιρείας και των συνεργατών της είναι να προσφέρουν πολύπλευρες νομικές υπηρεσίες με διαφανείς όρους συνεργασίας, εξετάζοντας το κάθε τεθέν ζήτημα από όλες τις δυνατές σκοπιές του μέσα από την ενεργή συμμετοχή περισσότερων τους ενός εξειδικευμένων δικηγόρων.

Η Εταιρεία υποστηρίζεται από μία εκτενή βάση βιβλιογραφίας και περιοδικού νομικού τύπου αλλά και από σύγχρονες ηλεκτρονικές βάσεις νομολογιακών δεδομένων. Παράλληλα, οι συνεργάτες της εταιρείας επικουρούνται από μία αναλυτική βάση δεδομένων η οποία είναι διαρθρωμένη ανά αντικείμενο δικαίου και η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα έρευνας και νομολογιακής επεξεργασίας των τεσσάρων δεκαετιών λειτουργίας της.

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με ένα ευρύτατο δίκτυο δικηγόρων και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δικαστικών επιμελητών στην Ελλάδα.

 

ΙΙ. Οι αρχές μας:

 • Σχολαστική μελέτη και έρευνα κάθε υπόθεσης και ερωτήματος.
 • Πολύπλευρη αντιμετώπιση των ζητημάτων αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εξειδίκευση σε περισσότερους του ενός τομείς.
 • Αυστηρή τήρηση των χρονικών υποσχέσεων.
 • Διαρκής ενημέρωση των εντολέων για την πορεία των υποθέσεών τους.
 • Συνεχής επιμόρφωση των συνεργατών.

Οι Συνεργάτες μας

Δημοσθένης Δημοσθένους

Δικηγόρος

Ο Δημοσθένης Δημοσθένους είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όθων Δημοσθένους

Δικηγόρος

Ο Όθων Δημοσθένους είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άγγελος Δημοσθένους

Δικηγόρος

Ο Άγγελος Δημοσθένους είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παναγιώτα Φλέγκα

Δικηγόρος

Η Παναγιωτα Φλέγκα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Μάρκου Νικόλαος

Δικηγόρος

 Είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη (1993), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) του Πανεπιστημίου Sussex του Brighton της Αγγλίας στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Δικηγορική Εταιρεία

 

Δικηγορική Εταιρεία

 

Δικηγορική Εταιρεία

 

Μερικά Στατιστικά

92%
Χρονοδιάγραμμα
64%
Ευελιξία
87%
Προσαρμογή
90%
Ενημέρωση
82%
Επιμόρφωση

Testimonials  

 • Never expected to get such a powerful-functionality theme for this little money!
  Fredrick Keen
  Frederick

  Keen Studios

 • I really loved to use it, it makes me feel that I am a professional and lets me do the cool things on my website!
 • Never expected to get such a powerful theme for this little money! It’s a pleasure to work with, seems it just guesses my thoughts! Gregory Newman Company owner
  Gregory Newman
  Author 2

  Newman Ltd.

 • Never expected to get such a powerful theme for this little money! It's a pleasure to work with, seems it just guesses my thoughts! I was looking for a really powerful corporate theme for my website, that would allow profound formatting and very Diverse content representation. Now I've found it!
  Jeff Blake
  Jeff Blake

  Company 2

Πλεονεκτήματα

Σχολαστική μελέτη και έρευνα κάθε υπόθεσης και ερωτήματος.

Πολύπλευρη αντιμετώπιση των ζητημάτων αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εξειδίκευση σε περισσότερους του ενός τομείς.

Αυστηρή τήρηση των χρονικών υποσχέσεων.

Διαρκής ενημέρωση των εντολέων για την πορεία των υποθέσεών τους.